ติดต่อ : บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด เลขที่ 45 หมู่ 11 ถนน มาลัยแมน อำเภอ กำแพงแสน 73140
โทรศัพท์ : 034-204744,034-204219,034-204886 ต่อ 201
โทรสาร : 034-204747
Website : www.rtagriteq.com