ร่วมงานกับเรา
 
1. นักวิเคาระห์ 1 อัตรา
รูปแบบ:งานประจำ
รายละเอียดงาน: มีความสามรถวิเคราะห์โปรตืน ,ความชื้น ,ตรวจสอบความสุกดิบของวัตถุดิบได้, ทำรายงานก่อนโม่,แบ่งตัวอย่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม
คุณสมบัติ: ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการอาหาร
อายุ: 23 ปีขึ้นไป
 
2. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
รูปแบบ:งานประจำ
รายละเอียดงาน: ดูแลระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร, แบบวงจรไฟฟ้า, แบบวงจร, PLCของเครื่องจักร, ทำแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
ตรวจเชควัดและแก้ไขความผิดปรกติของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม
คุณสมบัติ: จบการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้
อายุ: 18 ปีขึ้นไป
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสมัครงาน

ติดต่อ : บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด เลขที่ 45 หมู่ 11 ถนน มาลัยแมน อำเภอ กำแพงแสน 73140
โทรศัพท์ : 034-204744,034-204219,034-204886 ต่อ 201
โทรสาร : 034-204747
อีเมล :hr@rtagriteq.com